PO - požární ochrana

Nabízíme provedení preventivní požární prohlídky (auditu).

Výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění na základě faktů získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí

 • se zvýšeným požárním nebezpečím

 • s vysokým požárním nebezpečím


Školení zaměstnanců o PO

 • školení vedoucích zaměstnanců o PO

 • odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek

 • odbornou přípravu preventisty PO

 

Provedeme vybavení Vašich prostor hasební technikou a bezpečnostním značením, vypracujeme harmonogram odborných revizí, které se týkají Vašich zařízení a tyto revize pro Vás v případě potřeby i zajistíme

 

Nabízíme vám zpracování, vedení, kontrolu a aktualizace dokumentace PO:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností

 • posouzení požárního nebezpečí

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

 • požární řády

 • požární poplachové směrnice

 • dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta)

 • řád ohlašovny požáru

 • tématické a časové plány školení zaměstnanců

 • požární kniha

 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO dle začlenění činností

 • požární hlídky – směrnice pro činnost, odborný výcvik

 • evidence hasících přístrojú a požárních hydrantů, dokumentace o jejich revizích

 • další dokumentace PO

Kontaktujte nás

Kontakt

Agentura TRIXI s.r.o. Gočárova 761
Hradec Králové
50002
Tel.: +420 603 726 603 agenturatrixi@seznam.cz